Misja

Misja stowarzyszenia

Przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju przedsiębiorczości. Wspieramy działania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, bezrobociu oraz pomagamy dzieciom i młodzieży zaniedbywanej środowiskowo.

Dodaj komentarz