Historia

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach powstało w 2010 roku po to aby służyć społeczeństwu i odpowiadać na różne problemy i deficyty jakie występują w codziennym  życiu. Dlatego też Stowarzyszenie ma szeroką gamę swojej działalności: od edukacji, kultury poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych.

Od 2011 roku stowarzyszenie współpracowało z Gminą Krasnopol oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu realizując w listopadzie 2011 roku „Wieczór Andrzejkowy”, w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku „Warsztaty ludowe – taniec i śpiew – dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasnopol”, a na przełomie marca 2012 roku i lutego 2014 roku Punkt Przedszkolny „Przedszkolaki – Krasnopolaki” dofinansowanego ze środków EFS.

Od marca 2015 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach utworzyło pierwsze w tym mieście Centrum Integracji Społecznej. Jest to jednostka, która ma za zadanie wprowadzenie na nowo na rynek pracy osoby wykluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem. Zadaniem Centrum jest wielopłaszczyznowa pomoc uczestnikom, aby Ci na nowo stali się pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego. Program osoby trafiającej do programu polega na aktywizacji społecznej i zawodowej.

W celu udzielania profesjonalnej pomocy członkowie i wolontariusze stowarzyszenia od 2013 roku uczestniczyli w wielu szkoleniach oraz wizytach studyjnych podnosząc swoją wiedzę i umiejętności, tak by móc podjąć działania skierowane do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem. W marcu 2015 roku wraz z innymi organizacjami pozarządowymi z województwa podlaskiego utworzyliśmy sieć wspierającą inne NGO’sy pn. „Węzeł wsparcia”. W ramach węzła pomagamy kompleksowo na starcie nowopowstałym podmiotom, a tym już istniejącym pomagamy rozwiązywać problemy napotykane w bieżących kwestiach związanych z ich działalnością. Zostaliśmy do tego przygotowani merytorycznie poprzez szkolenia z zakresu finansów w organizacji, zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa.

Staramy się swoim działaniem wspierać te środowiska, które naszej pomocy potrzebują. Adresatami naszych działań są zarówno dzieci i młodzież, osoby starsze jak i osoby wykluczone społeczne. Nasze działania realizujemy poprzez tworzenie placówek edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych a tym samym prowadzimy działalność informatyczną edukacyjną i kształceniową.

Dodaj komentarz