Cel

Cel stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zwiększenia zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i pracujących oraz przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce i na rynku pracy. Ważnym jest również podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, ochrona środowiska, edukacja, kultura i sztuka, sport i kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona zdrowia, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dodaj komentarz