Projekty

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach Od 2011 roku współpracowało z Gminą Krasnopol oraz Ośrodkiem Kultury , Sportu i Rekreacji w Krasnopolu realizując:

  • 11.2011r – wspieranie organizacji „ Wieczoru Andrzejkowego” współpracując z Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”
  • 01.2012-30.04.2012 r.- realizacja zadania publicznego „Warsztaty ludowe- taniec i śpiew- dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasnopol” dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 5.000 zł.
  • 01.03.2012-28.02.2014 r.- realizacja projektu – Punkt Przedszkolny” Przedszkolaki- Krasnopolaki” dofinansowanego ze środków EFS: poddziałanie 9.1.1-„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. w kwocie 476 585,52 zł. Partnerem projektu był OKSiR w Krasnopolu oraz Urząd Gminy Krasnopol.

Dodaj komentarz