VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych


Notice: Undefined offset: 1 in /home/sdrws/domains/rozwoj.suwalki.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 67

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Województwa Podlaskiego pod hasłem „III sektor dla Polski”. W Forum, którego organizatorem był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Siecią Pozarządową, licznie wzięli udział przedstawiciele suwalskich organizacji. Główną ideą Forum było stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń, informacji oraz edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy zastanawiali się jak działać dla dobra konkretnej osoby, pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie społeczności lokalnej oraz w wymiarze całej Polski. Debatowano również o roli i miejscu trzeciego sektora w Polsce. Przedstawiciele z różnych fundacji, stowarzyszeń i związków postawili sobie pytanie: Jak działać, żeby przyniosło to jak najlepsze efekty. Wyniki wszystkich burzliwych dyskusji prowadzonych w ramach zapytania: „Sektor wystandaryzowany: poprawa jakości czy autodestrukcja” będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu ogólnopolskiej strategii rozwoju trzeciego sektora w związku z czym województwo podlaskie ma mieć swój udział w wypracowaniu zasad na przyszłość – standardów, działań i wzorców obowiązujących w całym kraju.