Stowarzyszenie zostało członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu

Stowarzyszenie zostało członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu


Notice: Undefined offset: 1 in /home/sdrws/domains/rozwoj.suwalki.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 67

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach jako jedna z jedenastu organizacji i pierwsza z subregionu suwalskiego została członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu. Sieć została utworzona w ramach projektu „Węzeł wsparcia” i ma za zadanie przygotować organizacje zrzeszone w Sieci do świadczenia pomocy tj. wsparcia na starcie nowych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także doradzać i tworzyć odpowiednie warunki do działania dla istniejących już instytucji.

W ramach projektu, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach otrzymali profesjonalne przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług. Zostaliśmy przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji, zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa.

W celu udzielania kompleksowej pomocy uczestniczyliśmy także w wielu szkoleniach oraz wizytach studyjnych podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. Szkolenia, w których braliśmy udział to m.in.: „Przedsiębiorczość społeczna  w praktyce, zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, firm społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej”; cykl warsztatów dotyczących sektora ekonomii społecznej; „Nowe idee w przedsiębiorczości społecznej”; „Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia feanczyz społecznych. Prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, pozyskiwanie środków na działalność”; „Partnerstwo – jestem na tak!”; „Prawo dostępu do informacji publicznej”; „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”; „Sprawozdawczość w PO KL: Przygotowanie wniosku o płatność z uwzględnieniem PEFS” oraz wiele wiele innych.

Współpracując z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach oraz stowarzyszeniem „PRYZMAT” oferujemy bezpłatną pomoc doradczą i informacyjną w obszarze tzw. III sektora. Pomożemy grupom inicjatywnym w założeniu nowej organizacji pozarządowej bądź spółdzielni socjalnej, a istniejące już organizacje wesprzemy z zakresu doradztwa specjalistycznego oraz zapewnimy wsparcie lokalowe i techniczne.

Obecnie Sieć tworzy jedenaście organizacji z całego województwa. Są to: Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, Fundacja „Obywatele Grajewa”, Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego z Bielska Podlaskiego, Fundacja Biebrzańska z Suchowoli, Fundacja „Czas Lokalny” działająca w Łomży, Fundacja Edukacyjno-Kulturalna „LEONARDO” również z Łomży, Stowarzyszenie „ANAWOJ” z Michałowa, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Fundacja „Sztuki i Dialogu” istniejąca w Jedwabnym oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Ewa Katarzyna Kotowska
Email: ewaset@wp.pl kom. 519 477 450
Ewelina Taraszkiewicz
Email: ewelina.taraszkiewicz@op.pl kom. 517 297 872