I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki


Notice: Undefined offset: 1 in /home/sdrws/domains/rozwoj.suwalki.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 67

W dniach 22-23 lutego 2014 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Wzięło w nim udział 20 reprezentantów Suwalskich Organizacji Pozarządowych. W trakcie spotkania określiliśmy m.in. zadania Federacji, misję i jej cele. Czekają nas jeszcze kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna oraz kawiarenki obywatelskie. Dzięki zaangażowaniu członków NGO wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się powołać Federację.