Kategoria: Nowości

VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Województwa Podlaskiego pod hasłem „III sektor dla Polski”. W Forum, którego organizatorem był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Siecią Pozarządową, licznie wzięli udział przedstawiciele suwalskich organizacji. Główną ideą Forum było stworzenie miejsca…
Przeczytaj więcej

Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja 2014 r. odbyło się zebranie założycielskie związku organizacji pozarządowych z miasta Suwałki o nazwie Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Zebrani przedstawiciele 21 stowarzyszeń i fundacji podjęli decyzje dotyczące utworzenia związku stowarzyszeń zrzeszającego nie jak to zwykle bywa osoby fizyczne ale pojedyncze organizacje pozarządowe. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władze na dwuletnią…
Przeczytaj więcej

II spotkanie dotyczące budowy Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbyło się już drugie spotkanie dotyczące budowy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Podczas spotkania dwudziestu jeden organizacjom udało się wypracować nazwę, logo, wizytówkę oraz motto, które będzie przyświecać naszym działaniom a także formę wyboru zarządu, wymagania stawiane członkom i…
Przeczytaj więcej

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki

W dniach 22-23 lutego 2014 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Wzięło w nim udział 20 reprezentantów Suwalskich Organizacji Pozarządowych. W trakcie spotkania określiliśmy m.in. zadania Federacji, misję i jej cele. Czekają nas jeszcze kolejne szkolenia,…
Przeczytaj więcej