Kategoria: Nowości

Przywrócić chęć do życia

Artykuł o działalności i planach na przyszłość Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach. Wywiad z dyrektor CISu Ewą Kotowską na łamach DwuTygodnika Suwalskiego.  

Stowarzyszenie zostało członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach jako jedna z jedenastu organizacji i pierwsza z subregionu suwalskiego została członkiem Sieci Organizacji Wspierających inne NGO na Podlasiu. Sieć została utworzona w ramach projektu „Węzeł wsparcia” i ma za zadanie przygotować organizacje zrzeszone w Sieci do świadczenia pomocy tj. wsparcia na starcie nowych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,…
Przeczytaj więcej

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach zostało członkiem Sieci Barka

Dnia 23 marca 2015 roku odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie Związku Organizacji Sieci Współpracy Barka. Podkreślając znaczenie wspólnego działania organizacji zaprezentowano dorobek i plany na przyszłość organizacji i instytucji kandydujących na nowych członków Sieci. Przedstawiony został również projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. Dyskutowano o tym czym ma być przedsiębiorstwo społeczne…
Przeczytaj więcej

Pierwsze zajęcia Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu statutu Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach utworzyło pierwszą w tym mieście jednostkę CIS mającą za zadanie wprowadzenie na nowo na rynek pracy osoby wykluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem. Dnia 2 marca 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia podopiecznych…
Przeczytaj więcej

III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowy wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy…
Przeczytaj więcej

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Dnia 27 stycznia br. odbyło się spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Spotkanie to umożliwiło organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw. W programie spotkania znalazły się: prezentacja organizacji pozarządowych a także postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach. Prezes Stowarzyszenia…
Przeczytaj więcej

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 r.

Ewa Kotowska, prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach została członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 r. Jej zastępcą w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji  został Karol Świerzbin. Do ich zadań należeć będzie zapewnienie jakości i skuteczności realizacji RPOWP. Będą…
Przeczytaj więcej

Gala Wolontariatu pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

Dnia 4 grudnia 2014 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się uroczyste obchody Dnia Wolontariusza w Suwałkach, które połączone były z rozstrzygnięciem lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2014”, promującego osoby działające na rzecz osób potrzebujących. 10 laureatom konkursu, w tym wolontariuszom działającym w naszej organizacji Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył specjalne statuetki w ramach…
Przeczytaj więcej