Strona Główna

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach

Logo11p1

Organizacja powstała w 2010 roku po to aby służyć społeczeństwu i odpowiadać na różne problemy i deficyty jakie występują w codziennym życiu. Dlatego też Stowarzyszenie ma szeroką gamę swojej działalności: od edukacji, kultury, sportu poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych.

Staramy się swoimi działaniami wspierać te środowiska, które naszej pomocy potrzebują. Adresatami naszych działań są zarówno dzieci i młodzież, osoby starsze jak i osoby wykluczone społecznie. Nasze działania realizujemy poprzez tworzenie placówek edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych a tym samym prowadzimy działalność informatyczną, edukacyjną i kształceniową.

Przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju przedsiębiorczości. Wspieramy działania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, bezrobociu oraz pomagamy dzieciom zaniedbywanej środowiskowo.

Dodaj komentarz